Regiotram Utrecht

Installatieverantwoordelijke Provincie Utrecht tbv regiotram

JP Tech verzorgt de functie Installatieverantwoordelijke bij de regiotram Utrecht (RTU) al voor de laatste 6 jaar naar tevredenheid van de klant. John Poulissen van JP Tech vervult de functie van installatieverantwoordelijke bij de regio tram Utrecht en is daar verantwoordelijke voor de veilige elektrotechnische bedrijfsvoering van de elektrotechnische installaties van zowel het spoor als de tramwerkplaats. Daarin verzorgen wij de benodigde documenten, denk hierbij aan een elektrotechnische veiligheidshandboek, en zorgen dat de elektrotechnische installaties up to date blijven. De functie van installatieverantwoordelijke is een actieve rol binnen de organisatie omdat de elektrotechnische installatie de bedrijfsvoering in gevaar zou kunnen brengen.