ProRail

ProRail

De laatste 10 jaar is John Poulissen actief als bedieningsdeskundige bij Prorail. Vanuit de locatie OBI (operationeel besturingscentrum infra bij Prorail) te Utrecht wordt de functie uitgevoerd en is zijn verantwoordelijk om de energievoorzieningssystemen op en langs het spoor te monitoren. Naast het monitoren komen er ook diverse vragen binnen die snel worden opgepakt en worden afgehandeld. Tijdens de werkzaamheden buiten langs de baan worden installaties afgeschakeld.