Installatie- & werk-verantwoordelijke 

De installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid. De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan Ploegleiders, VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Voor de railinfra kan een werkverantwoordelijke actief zijn op het gebied van Bovenleiding, Onder- en schakelstations en 3 kV. Hiervoor regelt de werkverantwoordelijke dat de spanningsloosstelling op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Onze installatieverantwoordelijke zorgt voor overzicht

De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. JP Tech kan een specialist beschikbaar stellen voor uw elektrische installatie. Hierin verzorgt hij alle benodigde documenten, inspecties en rapportages volgens de richtlijnen en de mogelijke wensen van de klant. JP Tech beschikt over mensen met deze certificaten en zijn hiervoor inzetbaar voor het verzorgen van een veilige elektrotechnische werkplek en bedrijfsvoering.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die wij bieden?